Persoonlijke Gegevens

We checken het email adres omdat we na het invullen van dit formulier u per mail op de hoogte willen houden wanneer u wordt verwacht.
De minimumleeftijd voor ‘n vrijwilliger is 16 jaar

Beschikbaarheid

Geef hieronder aan welke dag(en) je beschikbaar kunt zijn als vrijwilliger, zodat wij je op een of meerdere dagen kunnen inplannen als vrijwilliger. Geef ook aan hoeveel uur/dagen je maximaal wilt werken, dan houden wij daar ook rekening mee. Wij zijn vooral op zoek naar vrijwilligers voor 5 en 11 juli!
Behalve de hierboven vermelde activiteiten zijn er in de opbouwfase en achteraf ook diverse werkzaamheden op en rond de terreinen. Deze staan los van de bovenstaande werkzaamheden. Middels dit formulier willen we een beeld krijgen van de aangeboden hulp die we graag op willen roepen waar nodig (dit omdat we nu nog niet precies weten op welke dagen we hulp nodig hebben). We nemen dus, indien nodig, contact met je op. Indien je niet beschikbaar bent, laat deze velden dan leeg. 

Functies

Je kunt aangeven bij welke functie je het liefst ingepland wilt worden. Je kunt meerdere voorkeuren opgeven. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee. 
*verkeersregelaar: indien je niet in het bezit bent van het certificaat krijg je van ons een gratis cursus aangeboden (1 avond) waarna je het certificaat ontvangt. Dat certificaat is een jaar geldig.
*geen diploma vereist
Wij willen de door jou opgedane kennis en ervaring niet voor niets laten zijn. Geef hieronder aan of je eerder dit soort werkzaamheden hebt verricht. Bijvoorbeeld kantine dienst, of friet bakken.

Voor welke vereniging zet je je in?

Als dank voor je inzet, bieden wij alle vrijwilligers een feestavond op 9 juli aan. Tevens krijgt een door jou aangewezen vereniging of stichting een vrijwilligersvergoeding indien er sprake is van een positief saldo na afronding van het OLS 2020. Er volgt dus geen persoonlijke vergoeding.
Je kunt maximaal 3 verenigingen selecteren waarover jouw opbrengst wordt verdeeld
Ten aanzien van de aan jou verstrekte gegevens heb je te allen tijde het recht op: inzage, rectificatie, het wissen van de gegevens, overdracht van de gegevens, het indienen van een klacht en het stopzetten van het gegevensgebruik. Wij verwijzen je daartoe ook naar onze website www.ols2020.eu.                  
Bij het maken van de planning houden wij overigens zoveel mogelijk rekening met je voorkeur(en), maar je zult begrijpen dat we geen garanties kunnen geven. Je ontvangt tijdig bericht over de indeling en informatie over de werkzaamheden die je zult gaan verrichten.
Stichting OLS Meijel 2020 zorgt dat er voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering is afgesloten.