Persoonlijke Gegevens

We checken het email adres omdat we na het invullen van dit formulier u per mail op de hoogte willen houden.

Beschikbaarheid

Geef hieronder aan welke dag(en) je beschikbaar bent als vrijwilliger. 
Naast de bovenstaande werkzaamheden zijn er in de op- en afbouwfase ook diverse werkzaamheden op en rondom het terrein. Middels dit formulier willen we een beeld krijgen van de aangeboden hulp die we graag op willen roepen indien nodig (momenteel weten wij nog niet precies op welke dagen wij hulp nodig hebben). Wij nemen dus, waar nodig, contact met je op. Als je niet beschikbaar bent, laat deze velden dan leeg. 
*Beschikbaarheid is géén definitieve planning. De organisatie zullen de verschillende beschikbaarheden inventariseren, een planning maken en contact met je opnemen over welke dag of dagen je ingepland bent als nachtbewaker.

Functies

Je kunt aangeven bij welke functie je het liefst ingepland wilt worden. Je kunt meerdere voorkeuren opgeven. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee. 
*geen diploma vereist

Voor welke vereniging zet je je in?

Als dank voor je inzet, bieden wij alle vrijwilligers een feestavond op donderdag 11 juli 2024 aan. Tevens krijgt een door jou aangewezen vereniging of stichting een vrijwilligersvergoeding indien er sprake is van een positief saldo na afronding van het OLS 2024. Er volgt dus geen persoonlijke vergoeding.
Je kunt maximaal 3 verenigingen selecteren waarover jouw opbrengst wordt verdeeld
Wil je als groep komen helpen?
Bedenk een leuke identieke groepsnaam en noteer deze hieronder. Wij houden hier dan zoveel mogelijk rekening mee.
Geef hieronder ook aan als je ervaring hebt in de door jouw geselecteerde werkzaamheden.
Bijvoorbeeld kantine dienst, friet bakken of werkzaam bent in de gekozen branche.
Ten aanzien van de aan jou verstrekte gegevens heb je te allen tijde het recht op: inzage, rectificatie, het wissen van de gegevens, overdracht van de gegevens, het indienen van een klacht en het stopzetten van het gegevensgebruik. Wij verwijzen je daartoe ook naar onze website www.ols2024.eu.      
            
Bij het maken van de planning houden wij overigens zoveel mogelijk rekening met je voorkeur(en), maar je zult begrijpen dat we geen garanties kunnen geven. Je ontvangt tijdig bericht over de indeling en informatie over de werkzaamheden die je zult gaan verrichten.

Stichting OLS Beekdaelen 2024 zorgt dat er voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering is afgesloten.